Đang gửi mail....
  • send mail
  • Hotline Mua Hàng: 098.241.4660 - 098.929.8214
Tư Vấn Bán Hàng
SM series

SM series

Nhà sản xuất:Motoyuki - Global Saw

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:Nhật

Giá:Liên hệ(Đã bao gồm VAT)

Products Code Diameter (mm) Kerf (mm) Plate Thickness (mm) Arbor (mm) Number of Teeth Max. use Speed (min-1) Max.possible iron cutting thigkness (mm) Tooth Type Suitable power tool Số lượng
SM-80E 80 1.5 1.1 20 30 15,000 0.5 CB-n

CA

SM-100E 100 1.5 1.1 20 40 13,000 0.5 CB-n

CA

SM-110E 110 1.5 1.1 20 40 13,000 0.5 CB-n

C A Co An

SM-125E 125 1.6 1.2 20 46 9,600 0.5 CB-n

CACo

SM-160E 160 1.8 1.4 20 60 6,000 0.5 CB-n

CA

SM-180E 180 1.8 1.4 20 64 5,500 0.5 CB-n

CACo

SM-205 205 2.0 1.6 25.4 80 4,500 0.5 CB-n

CA

SM-305 305 2.2 1.8 25.4 80 1,700 6.0 D

L

SM-355 355 2.4 2.0 25.4 90 1,500 6.0 D

L

*Should not be used with disk grinder.

C - Circular saw with dust collector A - Metal cutting circular saw Co - Cordless circular saw and Cordless T.C.T saw blade metal cutting machine. An - Anti-dust cutter. Sp - Special machine. L - T.C.T saw blade metal cutting machine(Low-speed). S - T.C.T saw blade metal cutting machine(Small). Ci - Circular saw. H - T.C.T saw blade metal cutting machine(High-speed). T - Table circular saw. Ta - Table slide circular saw. Cu - Cutter E - Engine cutter D - Disk grinder Hi - High-speed wheel cutter

MOTOYUKI CO.,LTD. All rights reserved.

  • Mô tả sản phẩm
  • Can be used for metal siding, thin iron plates,acryl, plastics, resin, plywood, etc

Sản phẩm đã xem